Om VVV


Rikstinget: Ny arbetsgrupp hanterar framtidsfrågorna

Det var en uppenbart förväntansfull församling som samlades till Vägval Vänsters Riksting den 29 jan i Årsta Teater, Stockholm. Cirka 200 deltagare, varav hälften vvv-medlemmar, visade stor politisk entusiasm. Det blev total uppslutning kring de tio politiska punkter som fanns nedtecknade i en enkät som ställdes till vvv-medlemmarna på Rikstinget. Nu går Vägval Vänster vidare med vänsterns framtidsfrågor. En nyvald arbetsgrupp har till uppgift att lägga fram en rapport i samband med ett politiskt sommararrangemang i Almedalen på Gotland.

Läs mer


Rikstinget i TV

Vägval Vänsters riksting sänds direkt i SVT 24.

Läs mer


Välkommen till Vägval Vänsters Riksting

Vägval Vänsters Riksting närmar sig. Lördag den 29 januari på Årsta Teater möts 100 anmälda medlemmar för att diskutera vänsterns framtid. Vi önskar alla anmälda medlemmar och de många åhörarna, samt representanter för media, varmt välkomna.

Läs mer


Behövs det ett feministiskt parti?

Vägval Vänster Skåne inbjuder till debatt i Malmö om feminismen - med Gudrun Schyman.

Läs mer


Hur kan ett feministiskt parti förändra?

Vägval Vänster inbjuder till ännu ett seminarium. Denna gång i Göteborg och med tema feminismens framtid.

Läs mer


VVV aktiviteter

Aktiviteterna runt Vägval Vänster, både lokalt och på riksplan, denna vinter och vår börjar nu ta form. Här presenterar vi de nu planerade aktiviteterna.

Läs mer


Kallelse till konstituerande möte

Vägval Vänster i Göteborg med kranskommuner kallar till årsmöte och bildande av föreningen VVV Göteborgsområdet.

Läs mer


Påminnelse om seminarium

Vägval Vänster och Arena arrangerar lördag den 27 november ett seminarium under rubriken "Hur göra den ekonomiska utvecklingen ekologiskt hållbar?". Vi påminner här om innehåll och ber om anmälningar.

Läs mer


VVV Skåne Aktuellt

VVV Skåne bjuder in till regionalt rådslag i december. Här nedan finner du innehåll och praktiska upplysningar om mötet.

Läs mer


Nytt material från VVV

Vägval Vänster har tryckt upp en fyrfärgs presentationsfolder för medlemsvärvning som går bra att beställa.

Läs mer


Inbjudan till rådslag

Vägval Vänster är en politiskt obunden och pluarlistisk förening. Sedan Uppdrag Granskning har ett stort antal personer hört av sig till oss och bett oss ta initiativ i den pågående ideologiska debatten. Därför bjuder vi nu in till rådslag om hur vi ska gå vidare.

Läs mer


Månadsskifte – dags för Tusen fria viljor!

Månadsskifte och det är dags att betala sina räkningar. Och kanske tillhör du dem som funderat på att skicka ett bidrag till Vägval Vänsters insamling, Tusen fria viljor? Gör då slag i saken. Det är enkelt. Skaffa inbetalningskort och skriv in postgironr: 1258846-3. Betalningsmottagare är: Vägval Vänster Info. Ek. för. I meddelanderutan skriver du: Tusen fria viljor. Tack på förhand!

Läs mer


Kalendarium för VVV Skåne

Vägval Vänster Skåne presenterar här sin verksamhet för det närmaste tiden.

Läs mer


Lokalt VVV bildas i Göteborg

Information till medlemmar i Vägval Vänster i StorGöteborg I onsdagskväll i förra veckan beslöt medlemmar i Vägval Vänster i Göteborg att utse en interimsstyrelse som fick uppdrag att förbereda bildande av en lokal Vägval Vänster förening i Storgöteborg. Nästa möte om drygt en månad kommer att formellt ta beslut om att bilda föreningen. Interimsstyrelsen består av Ann-Christine Andersson, Börje Carlsson, Rune Hjälm, Toby Johansson och Jimmy Sand. Har ni frågor eller synpunkter hör gärna av er till oss: genom hjalm.rune@telia.com

Läs mer


Årsmöte i VägValVänster Skåne

En rapport från Ven och den nybildade föreningen Vägval Vänster Skånes första och konstituerande årsmöte.

Läs mer


Pressmeddelande

VägValVänster Skåne Ideell förening har bildats. Syftet med föreningen är att vara ett regionalt kritiskt debattforum i rödgrön och feministisk anda och ambitionen är att utvecklas till en tankesmedja. Vi välkomnar alla som vill delta i debatten eller enbart stödja föreningens intentioner.

Läs mer


Diskussion om hur förena röda, gröna och feministiska intressen

Vägval Vänsters diskussion i Visby handlade till stor del om hur man ska förena röda, gröna och feministiska intressen. Den diskussionen har sedan tagit sig en del uttryck på bland annat Vägval Vänsters hemsida liksom i andra medier. Debatten har såväl lokala, nationella som internationella dimensioner, skriver Dan Gahnström med anledning av det uppkommit frågeställningar om Gotlandsmötet.

Läs mer


Vägval Vänster bejakar lokala och regionala initiativ!

Vägval Vänster bejakar lokala och regionala initiativ!

Läs mer


Hej kamrater i föreningen Vägval Vänster Information!

Alla rörelser har en inneboende tendens att bygga hierarkier, skriver Johan Lönnroth. Inom arbetarrörelsen har vi den så kallade ”demokratiska centralismen” som många av oss fostrats in i och som i det långa loppet leder till stagnation och jasägeri.

Läs mer


Till stöd för Vägval Vänster

Vägval Vänster får stöd även från andra delar av vänsterrörelsen. Här ett inlägg från Socialistiska Partiets Sten Ljunggren. Texten tidigare publicerad i Internationalen.

Läs mer


Dom visslar som Stalinorglar!

Vera och Herbert debatterar Västgötaskolan, testuggeri, Lenin och den finska situationen. Samt klargör i vilken division GAIS verkligen spelar. Texten har tidigare publicerats som veckans krönika på ETC:s nätupplaga.

Läs mer


Reservation mot PS beslut

Vi återger här Stig Henrikssons kommentarer till varför han valt att reservera sig mot v-partistyrelsens beslut att anta uttalandet rörande Vägval Vänster.

Läs mer


VVV kommentar till v-partistyrelsens uttalande

”…den ekonomiska föreningen Vägval Vänster har valt ett arbetssätt som överensstämmer med delar av den så kallade Plan B som avslöjades efter kongressen…” skriver vänsterpartiets partistyrelse i ett uttalande från dagens möte. Fel, säger VVV!

Läs mer


Två veckor med Vägval Vänster

Efter att Johan Lönnroth och Stefan Björling för två veckor sedan presenterade Vägval Vänster på presskonferens i Göteborg har två händelserika veckor förflutit.

Läs mer


Det hela är absurt!

Johan Lönnroth, ordförande för Vägval Vänster kommenterar uppgifterna att vår krönikör, Susanna Andersson, hotas av uppsägning om hon skriver på vår hemsida.

Läs mer


Att nå VVV

För att nå oss med kommentarer och synpunkter, ställa frågor eller skicka artiklar - använd följande e-post.

Läs mer


Vägval Vänster i Göteborg

Idag höll Vägval Vänsters sitt första offentliga möte på Folkets Hus i Göteborg.

Läs mer


Bli medlem i VVV

Vill du bli medlem i Vägval Vänster Information Ek. För? Föreningen är politiskt oberoende och har som sin grundläggande målsättning att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att berika dess humankapital”

Läs mer


Välkommen till Vägval Vänster!

Nu har vi öppnat och vi önskar alla nätläsare välkomna till vår hemsida, som skall ge plats för en partipolitisk oberoende samhällsdebatt med rödgrön profil.

Läs mer