Om VVV


Lokalt VVV bildas i Göteborg

Information till medlemmar i Vägval Vänster i StorGöteborg

I onsdagskväll i förra veckan beslöt medlemmar i Vägval Vänster i Göteborg att utse en interimsstyrelse som fick uppdrag att förbereda bildande av en lokal Vägval Vänster förening i Storgöteborg. Nästa möte om drygt en månad kommer att formellt ta beslut om att bilda föreningen. Interimsstyrelsen består av Ann-Christine Andersson, Börje Carlsson, Rune Hjälm, Toby Johansson och Jimmy Sand. Har ni frågor eller synpunkter hör gärna av er till oss: genom hjalm.rune@telia.com