Välkommen till Vagvalvanster.se


Nyheter

Hur kan ett feministiskt parti förändra

2005-02-03 21:17:26

Vi påminner om Vägval Vänsters nästa arrangemang då VVV Göteborg och VVV Skåne inbjuder till seminarium 12 februari. På Pustervik i Göteborg ställer man frågan: "Hur kan ett feministiskt parti förändra". Program nedan.


Ett nytt demokratiskt parti

2005-02-03 21:14:13

Ann-Marie Lidmark, en av de personer som valts in i Vägval Vänsters arbetsgrupp argumenterar här för varför hon vill se ett nytt politiskt parti, baserat på värdegrunden solidaritet och rättvisa. Här uppmanar hon till debatt och samtal kring dessa svåra, men viktiga frågor.


Febertermometer 1

2005-02-03 20:58:55

Nu har det ju förflutit en del tid sedan ”Uppdrag granskning”. Det kan vara dags göra litet praktiska kontroller av V-ledningens påståenden om att allt som togs upp i programmet är sedan länge åtgärdat. Det skriver Mats Hohner, Göteborg.


Ta ansvar för arbetarrörelsen!

2005-02-02 22:25:44

Jag vill vända mig till LO-förbundens medlemmar med en uppmaning:Gör inte som hitintills, lämna inte facket i besvikelse! Ta istället upp striden mot maktmissbruket. Samla till möten, gör uttalanden och kräv åtgärder av era förbundsledningar! Det skriver LO-ombudsmannen Olle Sahlström med anledning av ännu en facklig-politisk skandal. Texten har tidigare publicerats i Expressen.


Vägval Vänster en frihetlig väg

2005-02-02 22:22:04

Lennart Rendik, medlem i vänsterpartiet och Vägval Vänster reagerar på debattartikeln "Vägval Vänster leder åt höger", (SvD, 28 januari) författad av ett antal yngre medlemmar i vänsterpartiet. Artikeln ger enligt Rendik prov på hur författarna överordnar partiet den reella politiken.


Vi måste delta i skoldebatten

2005-02-02 22:09:22

Det är dags för vänstern att lämna sina flummiga ståndpunkter i skolfrågorna menar Owe Karlsson, Stockholm.


Rapport från fikarummet

2005-02-01 20:37:26

Ja, så var då Rikstinget över och jag som sett fram emot att delta kunde inte komma p.g.a. sjukdom. Det är så typiskt. Men jag såg ett sammandrag på SVT24 från tinget och där betonades att hemsidan skulle fortsätta vara ett forum, så då får jag fortsätta använda det, skriver Tommy Hedenstedt, som fortfarande hoppas att VVV skall utvecklas till ett nytt politiskt alternativ.


Svårigheterna att lämna ett gammalt äktenskap

2005-02-01 20:08:21

" Det var med stor förväntan - och med viss bävan- som jag bänkade mig i Årsta Folkets Hus i lördags. När jag gick därifrån kände jag mig upprymd och tyckte att äntligen, äntligen kanske det finns en politisk miljö där jag kan jobba aktivt igen. Det skriver Margareta Persson dagarna efter Vägval Vänsters riksting.

Det är dags för det politiska systemet att lämna Axel Oxenstiernas modell för det svenska samhället och bryta upp den nuvarande länsindelning till en regional struktur med mer folklig förankring. Som vänsterkraft måste vi våga rita om den politiska kartan utifrån medborgarnytta, där också ett tydligt politiskt ansvar kan utkrävas av väljarna. Det skriver Tommy Hamberg, kommunalråd (v) i Eskilstuna.

Tommy Hamberg


VVVs möteskalender

Februari

12. Seminarium: "Hur kan ett feministiskt parti förändra?". Plats: Pusterviksteatern, Göteborg. Arr: VVV Göteborg och VVV Skåne

Mars

12. Seminarium: " Vad är välfärd och hur ska den finansieras långsiktigt?". Plats: Fagersta. Arr: Vägval Vänster, ETC! och (v) Fagersta.

13. Seminarium. Öppen debatt om socialförsäkringar den 13 mars, i Helsingborg (plats meddelas senare)

Herman Schmid (v) fd EU-parlamentariker Mona Jönsson (mp) rikdagsledamot socialförsäkringsutskottet Tina Acketoft (fp) riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet Lennart Nilsson (s) Handelsanställdas Förbund

Se ytterligare information under fliken "Om VVV".