Om VVV


Pressmeddelande

VägValVänster Skåne Ideell förening har bildats. Syftet med föreningen är att vara ett regionalt kritiskt debattforum i rödgrön och feministisk anda och ambitionen är att utvecklas till en tankesmedja. Vi välkomnar alla som vill delta i debatten eller enbart stödja föreningens intentioner.

Pressmeddelande VVV Skåne

VägValVänster Skåne Ideell förening har bildats. Syftet med föreningen är att vara ett regionalt kritiskt debattforum i rödgrön och feministisk anda och ambitionen är att utvecklas till en tankesmedja. Vi välkomnar alla som vill delta i debatten eller enbart stödja föreningens intentioner. Det kan vara olika människor, vänstersympatisörer, miljöaktivister, feminister, humanister eller människor med ett allmänt samhällsintresse. Föreningen är partipolitiskt obunden. Debatterna kommer att ske via vår hemsida som blir klar inom kort. Vi kommer att arbeta i samma anda som VägValVänster Information Ekonomisk Förening och även ha ett nära samarbete med dem. En länk till vår hemsida kommer att finnas på www.vagvalvanster.se.

Vi kommer också anordna öppna utåtriktade aktiviteter som seminarier, workshops och liknande.

Vi är angelägna om att framhålla att VVV Skåne inte syftar till att bilda ett nytt parti.

Interrimstyrelsen består av:

Ordförande: Maria Hagberg, Höganäs

Ordinarie ledamöter:
Ulf Nymark, Lund
Per-Åke Purk, Hässleholm
Monica Bondesson, Lund

Ersättare:
Mats Sjölin, Trelleborg
Charlotte Sjöholm, Malmö

Medlem i föreningen blir du genom att sätta in 100:- på Pg 265792-2.

Årsmöte kommer att hållas på Hven den 22.8 kl 11.00. Plats: kontakta undertecknad för vägbeskrivning.

Debatt/Seminarie

Från kl 13.00 blir det debatt om EU-politiken och till denna är såväl medlemmar som icke-medlemmar välkomna.

Medverkande i debatten är Birgitta Möller (mp) Helsingborg samt Gunnar Stensson (v) Lund. Därefter kommer en representant (ej klart vem ännu) från Svenska Naturskyddsföreningen att hålla ett föredrag om koldioxidutsläppens påverkan på miljön och vad vi kan göra åt det.

Båttider

Ventrafiken trafikerar Landskrona-Ven och överfartstiden är 30 minuter. Priset för en vuxen är 80 kronor T/R. Se vidare www.ventrafiken.se.

Utdrag ur tidtabellen:

Avg. Landskrona: 10.00 11.30 12.45

Avg. Bäckviken: 12.40 15.00 16.45 18.15 19.30 21.00

Båt avgår även från Råå i Helsingborg

Överfartstid: 40 minuter.
Pris för resa tur och retur: 90 kronor

Tidtabell:
Avgångar från Råå klockan 09.30, 11.30, 13.30, 15.30. Extratur 17.30.
Avgångar från Ven klockan 10.15, 12.15, 14.30, 16.30. Extratur 18.15.
Extraturen meddelas vid utresan.
Se vidare under adress: www.raabatarna.nu

Välkomna!

Kontaktperson
Maria Hagberg tel. 0734-057801
e-post: maria.hagberg@swipnet.se