Om VVV


Reservation mot PS beslut

Vi återger här Stig Henrikssons kommentarer till varför han valt att reservera sig mot v-partistyrelsens beslut att anta uttalandet rörande Vägval Vänster.

Jag har reserverat mig mot det uttalande som antogs då det enligt min mening närmast demoniserar en ekonomisk förening, öppen för alla och syftande till den ideologiska debatt som alla säger sig vilja ha, men få vill ge konkreta bidrag till.

Det innehåller i mitt tycke vagt hotfulla skrivningar om att VVVs ansvariga ”måste i handling visa att oron är obefogad” (hur gör man det?) och ”uppmanar alla medlemmar att inte delta i något arbete som legitimerar plan B” efter att i stycket ovanför påstått att föreningen VVV ”har valt ett arbetssätt som överensstämmer med delar av den så kallade Plan B”.

Det innehåller ännu ett försök att direkt koppla den ekonomiska föreningen till den sk plan B vilket inte är riktigt och PS har redan på tidigare möte ställt sig bakom VU:s kritik av plan B vilket torde vara alldeles nog och tillräckligt för ett icke undertecknat papper.

Uttalandet är inte ägnat att stilla den oro som många känner efter ledande partiföreträdares uttalanden om uteslutningar mm.

Stig Henriksson, PS-ledamot, Fagersta