Om VVV


Kalendarium för VVV Skåne

Vägval Vänster Skåne presenterar här sin verksamhet för det närmaste tiden.

Bor Du i Skåne?

I så fall kan du gå med i Vägval Vänster Skåne. Vi ser till att man kan träffas och föra en fri, konstruktiv vänsterdebatt också i den sydligaste delen av Sverige.

Medlemsavgiften är 100 kr per år och postgironr: 26 57 92-2. Du kan gå med i VVV Skåne oavsett om du löst andelsbevis till VVV Ekonomisk Förening eller inte.

Dessa är de evenemang vi för tillfället har inplanerade:

11 november - Folkets Hus, Kiliansgatan 15 i Lund
19.00 Medlemsmöte - kompletteringsval till styrelsen
19.30 Öppet möte ”Vänstern igår, idag, imorgon” - Karin Svensson Smith och Ulf Nymark inleder.
Mat och småprat. Ärtsoppa, bröd, måltidsdryck och kaffe för cirka 30 kr.
20 januari kl 19 i Malmö, lokal ännu ej bestämd - ”Behövs det ett feministiskt parti?”. Gudrun Schyman inleder.
24 februari kl 19 i Lund, lokal ännu ej bestämd EU - redskap för politisk förändring? Gunnar Stensson inleder.
13 mars kl 13 i Helsingborg, lokal ännu ej bestämd
Årsmöte samt dessutom öppet temamöte om socialförsäkringar där Tapio Salonen inleder.

Dessutom planeras ett möte i april i Hässleholm med Carin Högstedt angående social ekonomi. VÄLKOMNA!