Om VVV


Vägval Vänster bejakar lokala och regionala initiativ!

Vägval Vänster har hållt stämma. Valt ny styrelse och diskuterat initativet att bilda en lokal organisation i Skåne.

Vägval Vänster har idag, måndag, på Bohusläns Museum i Uddevalla hållit sin första föreningsstämma. Efter ett par månaders existens kan vi konstatera att Vägval Vänster fyller sitt syfte. Utvecklingen av föreningen har varit mycket positiv. Medlemsbilden bred. Intresset för hemsidan är stor. Bredden på krönikörer är stort politiskt och det stadiga inflödet av spontana texter glädjande.

Stämman fattade också beslut om en ny föreningsstyrelse som består av:

Ordförande:
Johan Lönnroth – Göteborg (omval)

Övriga ledamöter:
Dan Gahnström – Uddevalla (omval)
Karin Svensson Smith – Lund (omval)
Maria Kindstedt – Hudiksvall (nyval)
Stefan Björling – Uddevalla (nyval)

På stämman diskuterades också situation som uppstått i Skåne genom bildandet av den ideella föreningen Vägval Vänster Skåne.

  • Bildandet av VVV Skåne har inte initierats av oss i den ekonomiska föreningen Vägval Vänster, säger ordförande Johan Lönnroth. Men vi har förstås ingenting emot att det underifrån tas initiativ för bildandet av organisationer som även regionalt och lokalt stimulerar till debatt inom en bred röd-grön vänster.

Karin Svensson Smith, styrelseledamot från Lund tillägger:

  • Vår syn på demokrati har ett utpräglat underifrånperspektiv och därför välkomnar vi varje sådant initiativ. Intresset för vår hemsida visar på ett uppdämt behov av att utveckla ideologi och praktik i den röd-gröna spektrumet i svensk politik, avslutar Karin Svensson Smith.

För ytterligare information

Johan Lönnroth
0709 – 45 62 89

Karin Svensson Smith
0703 – 43 95 15