Om VVV


Välkommen till Vägval Vänster!

Nu har vi öppnat och vi önskar alla nätläsare välkomna till vår hemsida, som skall ge plats för en partipolitisk oberoende samhällsdebatt med rödgrön profil.

Vårt syfte är att samla vänsterskribenter utifrån en så bred politisk färgskala som möjligt. Detta då vi menar att en grundläggande förutsättning för progressiv samhällsutveckling i Sverige, Europa och världen förutsätter ett brett forum för diskussion.

Men Vägval Vänster är mer än så. Vi bildade för några veckor sedan en ekonomisk förening i syfte att driva den här sidan ekonomiskt. Vi planerar också att i olika forum försöka samla samhällspolitiskt engagerade människor till olika seminarier och ge ut tryckt material i syfte att stimulera den röd-gröna debatten. Följaktligen håller vi tillsammans med Västgötaskolan i trådarna för den konferens som går av stapeln på Folkets Hus i Göteborg söndag 16 maj. Vi ger i samband med denna dag också ut Program för en Frihetlig Vänster – en vidare bearbetning av det partiprogramsförslag som röstades ner på vänsterpartiets kongress i februari.

Vi hoppas att du som läsare skall finna denna hemsida spännande och önskar dig varmt välkommen!