Om VVV


Inbjudan till rådslag

Vägval Vänster är en politiskt obunden och pluarlistisk förening. Sedan Uppdrag Granskning har ett stort antal personer hört av sig till oss och bett oss ta initiativ i den pågående ideologiska debatten. Därför bjuder vi nu in till rådslag om hur vi ska gå vidare.

Vägval Vänster är en pluralistisk och partipolitiskt obunden förening för att bredda och fördjupa diskussionen inom vänstern. I Vägval Vänster möts de tankar och värderingar som är en grund för en modern vänster d.v.s. frihetlig socialism, ekologisk hålbarhet, feminism och internationell solidaritet. I motsats till vad som sägs från en del håll är vi inte en fraktion inom vänsterpartiet. Vi har som förening vare sig ett program eller över huvud taget gemensamt fastställda åsikter. Det faller på det enkla faktum att vi har såväl partilösa som medlemmar från flera partier.

Detta brev är delvis ett resultat av TV-programmet Uppdrag Granskning, som i två delar kritiskt granskat vänsterpartiets historia. För nu har ett mycket stort antal personer hörts av till oss i föreningen och bett oss ta fler initiativ i den nu pågående ideologiska debatten. Det gäller frågor som frihetlig socialism eller statssocialism, feminismens utformning, om demokrati är förenlig med kommunism, om orsakerna till Sovjetsystemets sammanbrott, om det mellanstatliga samarbetet räcker till för att klara omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle och många flera frågor.

Olle Sahlström har skrivit på vår hemsida om likheterna mellan de kommunistiska och socialdemokratiska partitraditionerna. Han hävdar där att i båda partitraditionerna finns:

"…ett nedärvt härskaranspråk, en strävan efter åsiktsmonopol" och en strävan efter "… överhöghet gentemot så kallade enfrågerörelser och nya och gamla sociala rörelser".

I detta sammanhang vill vi påminna om att det socialdemokratiska vänsterpartiet en gång (våren 1917) grundades efter det att majoriteten i den socialdemokratiska riksdagsgruppen beslutat om den så kallade "munkorgsstadgan", som förbjöd minoriteten att offentligt uttala sina åsikter. När sedan vänsterpartiet blev kommunistiskt så kom samma sorts munkavle där, nu i form av så kallad "demokratisk centralism".

Politiska partier är inga självändamål. Det vore nog bra om alla partier då och då rannsakade sig själva och ställde frågan vilken roll partiet spelar, om det inte bara blivit en propagandaapparat för värvning av röster och bibehållande av makt för maktens egen skull. Vår känsla är att det just nu, i början av det nya årtusendet, finns skäl för alla politiska partier att ifrågasätta den egna ideologin och den egna rollen.

Med dessa utgångspunkter inbjuder vi härmed medlemmarna i Vägval Vänster, men också andra som är intresserade av vänsterns framtid i Sverige och internationellt till ett rådslag om framtiden. Vi har redan tidigare redovisat en rad seminarier och konferenser (se annan plats på hemsidan). Därutöver planerar vi nu ett rådslag i Stockholm den 29 januari 2005, där vi skall försöka sammanställa alla inkomna inlägg och gemensamt diskutera hur vi skall gå vidare.

Alla organisationer brukar ha en tendens att med tiden bli allt mer hierarkiska och förstelnade. Vi undertecknare av detta brev lovar härmed högtidligt att vi skall göra vad vi kan för att detta inte skall hända också med Vägval Vänster. Därför vädjar vi också till Dig: Din röst väger lika tungt som alla andras. Vi vill veta vad Du tycker om hur vi ytterligare kan öppna, bredda och fördjupa debatten om vänsterns framtid.

Britt-Marie Danestig
Anders Ehnmark
Dan Gahnström
Maria Hagberg
Stig Henriksson
Rune Hjälm
Carin Högstedt
Margò Ingvardsson
Mikael Löfgren
Johan Lönnroth
Anne-Marie Morhed
Staffan Norberg
Margareta Olofsson
Olle Sahlström
Karin Svensson Smith
Carina Åström