Om VVV


VVV aktiviteter

Aktiviteterna runt Vägval Vänster, både lokalt och på riksplan, denna vinter och vår börjar nu ta form. Här presenterar vi de nu planerade aktiviteterna.

18 december
Regionalt Rådslag
Alla Vägval Vänsters medlemmar och sympatisörer inbjuds till ett regionalt rådslag i Helsingborg. Tid: 18 december kl. 11.00 – 16.00. Plats: Café Söder, Folkets Hus, Helsingborg
Mat och fika till självkostnadspris. Arr: VVV Skåne

18 december
Vägval Vänstermedlemmar i Stockholm samlas för jul- och glöggfest på Skeppsholmens FHSK. För tid och anmälan maila anders.rosen@folkbildning.net

29 januari
Vägval Vänster arrangerar sitt Riksting. Plats: Årsta Teater, i anslutning till Årsta Folkets Hus, Stockholm. Tid 10 - 17. Rikstinget avslutar det just nu pågående Rådslaget här på vår hemsida, med uppgift att besvara frågorna: "Vilken skall vara vänsterns framtida politiska inriktning?" och "Hur skall vänstern organisera sig lokalt, i Sverige, Europa och globalt?" Anmälan sker till: stefan@vagvalvanster.se
Arr: Vägval Vänster

12 februari
Vägval Vänster arrangerar under rubriken "Hur kan ett feministparti förändra?" ett seminarium om feminism i nordisk politik.
Inledare: Gudrun Schyman - riksdagsledamot (v); Pernille Frahm - danska Socialistisk Follkeparti; Maud Edwards; Ewa Larsson (mp), Kerstin Alnebratt (s), Maria Carlshamre (fp)
Moderator: Anne-Marie Morhed – chef Genussekretariatet
Plats: Göteborg
Arr: VVV Göteborgsregionen och VVV Skåne

12 mars
Vägval Vänster, ETC! och Vänsterpartiet i Fagersta arrangerar seminarium om den offentliga sektorns ekonomi. Vad är välfärd och hur ska den finansieras långsiktigt?
Färdiga inledare: Johan Ehrenberg - ETC!; alternativt Sten Ljunggren - Soc. Partiet; Peter Eriksson – (preliminärt) språkrör (mp); Lotta Gröning – chefsredaktör Norrländska Socialdemokraten; Stig Henriksson – kommunalråd (v) Fagersta och partistyrelseledamot, Carin Högstedt – kommunalråd (v) Växjö

Ytterligare aktiviteter är på planeringsstadiet och listan kommer att fyllas på kontinuerligt allt eftersom ytterligare engagemang och detaljer faller på plats.