Om VVV


VVV Skåne Aktuellt

VVV Skåne bjuder in till regionalt rådslag i december. Här nedan finner du innehåll och praktiska upplysningar om mötet.

Inbjudan till Regionalt Rådslag 18 december

Vägval Vänster Information Ekonomisk Förening har inbjudit till rådslag kring frågan hur vänstern och Vägval Vänster ska gå vidare. Det gäller kort och gott vänsterns framtid. Alla Vägval Vänsters medlemmar och sympatisörer inbjuds nu till ett regionalt rådslag i Helsingborg den 18 december kl. 11.00 – 16.00.

Vägval Vänster Informations ordförande, Johan Lönnroth inleder med att presentera tankarna kring rådslaget, kring medlemskraft och medlemsmakt.

Varje deltagare i rådslaget får möjlighet att kort presentera, skriftligt eller muntligt, vad du förväntar dig av Vägval Vänster, vad du kan bidra med och vilka förhoppningar du har kring framtiden.

Tid: 18 december kl. 11.00 – 16.00
Plats: Café Söder, Folkets Hus, Helsingborg
Mat och fika till självkostnadspris