Om VVV


Månadsskifte – dags för Tusen fria viljor!

Månadsskifte och det är dags att betala sina räkningar. Och kanske tillhör du dem som funderat på att skicka ett bidrag till Vägval Vänsters insamling, Tusen fria viljor? Gör då slag i saken. Det är enkelt. Skaffa inbetalningskort och skriv in postgironr: 1258846-3. Betalningsmottagare är: Vägval Vänster Info. Ek. för. I meddelanderutan skriver du: Tusen fria viljor. Tack på förhand!