Om VVV


Till stöd för Vägval Vänster

Vägval Vänster får stöd även från andra delar av vänsterrörelsen. Här ett inlägg från Socialistiska Partiets Sten Ljunggren. Texten tidigare publicerad i Internationalen.

I Internationalen 21/04 kritiserar Håkan Blomqvist initiativet från Johan Lönnroth om ett ”Vägval vänster”.
Jag delar Håkan Blomqvists kritik av hur vänsterpartiets ledning verkar vilja behandla Johan Lönnroths initiativ till ”Vägval vänster” – uteslutningshot för fraktionsverksamhet. Samtidigt tycker jag att Håkans kritik av ”Vägval vänster” är inskränkt.

Jag tycker inte att det är riktigt att ”Lönnroths strömning försöker anpassa vänsterpartiet högerut, till minskande budgetramar och till ökande avstånd från antikapitalistiska och kampinriktade socialistiska perspektiv” (Internationalen 21/04).

Detta genomdriver den nuvarande majoriteten i vänsterpartiet med full kraft. Här har Johan Lönnroth inget nytt att komma med. Anpassningen till det rådande ekonomiska läget delar Lönnroth med Lars Ohly. Vänsterpartiets majoritet är inte ett dugg radikalare i den frågan än vad Johan Lönnroth är – och båda har lika fel – enligt min uppfattning.

Men Johan Lönnroth inför något nytt, eller snarare nygammalt – FRIHETLIG SOCIALISM. Att försöka göra upp med den dominerande auktoritära socialismen förtjänar mer än att som Håkan skriva om ”Lönnrothfalangens opportunism”.

Så, jag välkomnar Johan Lönnroths initiativ till ett forum för att diskutera en frihetlig socialism. Jag är emot hans anpassning till det rådande ekonomiska läget. Min bild av hur det ser ut framgår av följande indelning.

  • 1. Johan Lönnroth, Vägval Vänster (frihetlig socialism, anpassning)
  • 2. Lars Ohly, vänsterpartiets majoritet (auktoritär socialism, anpassning)
  • 3. Sten Ljunggren, Syndikalister, Anarkister (frihetlig socialism, opposition)
  • 4. Ung vänster, leninister, traditionella trotskister (auktoritär socialism, opposition)

Var befinner sig socialistiska partiet idag – i grupp 3 eller 4? Många SP:are placerar sig spontant i grupp 3 (frihetlig och opposition), men vårt historiska arv (se exempelvis Mandel om leninismen från 70-talet) är definitivt i grupp 4. Och trots en praktisk glidning, har socialistiska partiet aldrig gjort upp med sitt arv från grupp 4.

Johan Lönnroths initiativ är viktigt – det är inte bara ”högeropportunism”, som Håkan Blomqvist skriver. Det handlar om den framtida vänstern. Ska den vara frihetlig eller fortsatt auktoritär? Jag diskuterar hellre framtiden med Johan Lönnroth, än med leninister och traditionella trotskister. Det betyder inte att jag ger upp min opposition och anpassar mig! Därför har jag gått med i ”Vägval vänster”. Det kan man göra genom att sätta in 200 kronor på pg 125 88 46 - 3. Internetadress: www.vagvalvanster.se