Om VVV


VVV kommentar till v-partistyrelsens uttalande

”…den ekonomiska föreningen Vägval Vänster har valt ett arbetssätt som överensstämmer med delar av den så kallade Plan B som avslöjades efter kongressen…” skriver vänsterpartiets partistyrelse i ett uttalande från dagens möte. Fel, säger VVV!

Fel. Organiseringen av Vägval Vänster har ingenting med Plan B att göra. Föreningens syfte, alldeles oavsett vad som framförs i den s.k Plan B, är solklart. Att sprida en bred och politiskt obunden debatt i röd-gröna samhällspolitiska frågor bortom gränserna för dagens partipolitiska begränsade diskussioner.

Vänsterpartiets partistyrelse försöker uppenbarligen lägga ut dimråder genom att friskt blanda mellan den famösa Plan B och den enligt föreningsrätten självklara bildandet av Vägval Vänster.

Vägval Vänster för ingen åsiktsregistrering. Men vi kan ändå öppet deklarera att vi är en organisation med medlemmar från åtminstone tre politiska partier. På vår hemsida förs redan nu en livlig debatt i många frågor som berör människors vardagliga liv och villkor. Med målsättningen om en framtid med röd-gröna perspektiv.

Vägval Vänster behövs och kommer att leva vidare. Varje dag ansluter sig nya medlemmar. Det handlar om frihetstörstande människor som alla brinner för att utveckla ett rättvist, demokratisk och solidariskt samhälle. Dessa låter sig inte tystas med stadgar, statuter och fördömanden uttalanden.