Om VVV


Hur kan ett feministiskt parti förändra?

Vägval Vänster inbjuder till ännu ett seminarium. Denna gång i Göteborg och med tema feminismens framtid.

Vägval Vänster i samarbete med VVV Göteborg och VVV Skåne inbjuder till ett seminarium om feminismens framtid, konkreta politiska krav och en eventuell feministisk partibildning.

Lördag 12 februari i Göteborg.
Klockan 11:00 till ca 16:00
Lokalen är ännu inte löst. Vi återkommer så fort detta fallit på plats.

Medverkande är:
Gudrun Schyman (fd partiledare v)
Kersin Alnebratt (s)
Ewa Larsson (mp)
Maria Carlshamre (fp)
Pernille Frahm (SF, Danmark)
Maud Eduards, statsvetare

Debattledare är Anne-Marie Morhed, chef Genussekretariatet.

Anmälan sker till: maria.hagberg@swipnet.se

Välkommen till ännu ett spännande arrangemang i Vägval Vänsters regi.