Skugga Skugga Skugga
Skugga
VägValVänster
Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Start Om Vastgotaskolan Debatt Arkiv Lankar Tom Tom
Om VVV
Hur kan ett feministiskt parti förändra
Vi påminner om Vägval Vänsters nästa arrangemang då VVV Göteborg och VVV Skåne inbjuder till seminarium 12 februari. På Pustervik i Göteborg ställer man frågan: "Hur kan ett feministiskt parti förändra". Program nedan.


Rikstinget: Ny arbetsgrupp hanterar framtidsfrågorna
Det var en uppenbart förväntansfull församling som samlades till Vägval Vänsters Riksting den 29 jan i Årsta Teater, Stockholm. Cirka 200 deltagare, varav hälften vvv-medlemmar, visade stor politisk entusiasm. Det blev total uppslutning kring de tio politiska punkter som fanns nedtecknade i en enkät som ställdes till vvv-medlemmarna på Rikstinget. Nu går Vägval Vänster vidare med vänsterns framtidsfrågor. En nyvald arbetsgrupp har till uppgift att lägga fram en rapport i samband med ett politiskt sommararrangemang i Almedalen på Gotland.


Rikstinget i TV
Vägval Vänsters riksting sänds direkt i SVT 24.


Välkommen till Vägval Vänsters Riksting
Vägval Vänsters Riksting närmar sig. Lördag den 29 januari på Årsta Teater möts 100 anmälda medlemmar för att diskutera vänsterns framtid. Vi önskar alla anmälda medlemmar och de många åhörarna, samt representanter för media, varmt välkomna.


Behövs det ett feministiskt parti?
Vägval Vänster Skåne inbjuder till debatt i Malmö om feminismen - med Gudrun Schyman.


Hur kan ett feministiskt parti förändra?
Vägval Vänster inbjuder till ännu ett seminarium. Denna gång i Göteborg och med tema feminismens framtid.


VVV aktiviteter
Aktiviteterna runt Vägval Vänster, både lokalt och på riksplan, denna vinter och vår börjar nu ta form. Här presenterar vi de nu planerade aktiviteterna.


Kallelse till konstituerande möte
Vägval Vänster i Göteborg med kranskommuner kallar till årsmöte och bildande av föreningen VVV Göteborgsområdet.


Påminnelse om seminarium
Vägval Vänster och Arena arrangerar lördag den 27 november ett seminarium under rubriken "Hur göra den ekonomiska utvecklingen ekologiskt hållbar?". Vi påminner här om innehåll och ber om anmälningar.


VVV Skåne Aktuellt
VVV Skåne bjuder in till regionalt rådslag i december. Här nedan finner du innehåll och praktiska upplysningar om mötet.


Nytt material från VVV
Vägval Vänster har tryckt upp en fyrfärgs presentationsfolder för medlemsvärvning som går bra att beställa.


Inbjudan till rådslag
Vägval Vänster är en politiskt obunden och pluarlistisk förening. Sedan Uppdrag Granskning har ett stort antal personer hört av sig till oss och bett oss ta initiativ i den pågående ideologiska debatten. Därför bjuder vi nu in till rådslag om hur vi ska gå vidare.


Månadsskifte – dags för Tusen fria viljor!
Månadsskifte och det är dags att betala sina räkningar. Och kanske tillhör du dem som funderat på att skicka ett bidrag till Vägval Vänsters insamling, Tusen fria viljor? Gör då slag i saken. Det är enkelt. Skaffa inbetalningskort och skriv in postgironr: 1258846-3. Betalningsmottagare är: Vägval Vänster Info. Ek. för. I meddelanderutan skriver du: Tusen fria viljor. Tack på förhand!


Kalendarium för VVV Skåne
Vägval Vänster Skåne presenterar här sin verksamhet för det närmaste tiden.


Lokalt VVV bildas i Göteborg
Information till medlemmar i Vägval Vänster i StorGöteborg I onsdagskväll i förra veckan beslöt medlemmar i Vägval Vänster i Göteborg att utse en interimsstyrelse som fick uppdrag att förbereda bildande av en lokal Vägval Vänster förening i Storgöteborg. Nästa möte om drygt en månad kommer att formellt ta beslut om att bilda föreningen. Interimsstyrelsen består av Ann-Christine Andersson, Börje Carlsson, Rune Hjälm, Toby Johansson och Jimmy Sand. Har ni frågor eller synpunkter hör gärna av er till oss: genom hjalm.rune@telia.com


Årsmöte i VägValVänster Skåne
En rapport från Ven och den nybildade föreningen Vägval Vänster Skånes första och konstituerande årsmöte.


Pressmeddelande
VägValVänster Skåne Ideell förening har bildats. Syftet med föreningen är att vara ett regionalt kritiskt debattforum i rödgrön och feministisk anda och ambitionen är att utvecklas till en tankesmedja. Vi välkomnar alla som vill delta i debatten eller enbart stödja föreningens intentioner.


Diskussion om hur förena röda, gröna och feministiska intressen
Vägval Vänsters diskussion i Visby handlade till stor del om hur man ska förena röda, gröna och feministiska intressen. Den diskussionen har sedan tagit sig en del uttryck på bland annat Vägval Vänsters hemsida liksom i andra medier. Debatten har såväl lokala, nationella som internationella dimensioner, skriver Dan Gahnström med anledning av det uppkommit frågeställningar om Gotlandsmötet.


Vägval Vänster bejakar lokala och regionala initiativ!
Vägval Vänster har hållt stämma. Valt ny styrelse och diskuterat initativet att bilda en lokal organisation i Skåne.


Hej kamrater i föreningen Vägval Vänster Information!
Alla rörelser har en inneboende tendens att bygga hierarkier, skriver Johan Lönnroth. Inom arbetarrörelsen har vi den så kallade ”demokratiska centralismen” som många av oss fostrats in i och som i det långa loppet leder till stagnation och jasägeri.


Till stöd för Vägval Vänster
Vägval Vänster får stöd även från andra delar av vänsterrörelsen. Här ett inlägg från Socialistiska Partiets Sten Ljunggren. Texten tidigare publicerad i Internationalen.


- Dom visslar som Stalinorglar!
Vera och Herbert debatterar Västgötaskolan, testuggeri, Lenin och den finska situationen. Samt klargör i vilken division GAIS verkligen spelar. Texten har tidigare publicerats som veckans krönika på ETC:s nätupplaga.


Reservation mot PS beslut
Vi återger här Stig Henrikssons kommentarer till varför han valt att reservera sig mot v-partistyrelsens beslut att anta uttalandet rörande Vägval Vänster.


VVV kommentar till v-partistyrelsens uttalande
”…den ekonomiska föreningen Vägval Vänster har valt ett arbetssätt som överensstämmer med delar av den så kallade Plan B som avslöjades efter kongressen…” skriver vänsterpartiets partistyrelse i ett uttalande från dagens möte. Fel, säger VVV!


Två veckor med Vägval Vänster
Efter att Johan Lönnroth och Stefan Björling för två veckor sedan presenterade Vägval Vänster på presskonferens i Göteborg har två händelserika veckor förflutit.


- Det hela är absurt!
Johan Lönnroth, ordförande för Vägval Vänster kommenterar uppgifterna att vår krönikör, Susanna Andersson, hotas av uppsägning om hon skriver på vår hemsida.


Att nå VVV
För att nå oss med kommentarer och synpunkter, ställa frågor eller skicka artiklar - använd följande e-post.


Vägval Vänster i Göteborg
Idag höll Vägval Vänsters sitt första offentliga möte på Folkets Hus i Göteborg.


Bli medlem i VVV
Vill du bli medlem i Vägval Vänster Information Ek. För? Föreningen är politiskt oberoende och har som sin grundläggande målsättning att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att berika dess humankapital”


Välkommen till Vägval Vänster!
Nu har vi öppnat och vi önskar alla nätläsare välkomna till vår hemsida, som skall ge plats för en partipolitisk oberoende samhällsdebatt med rödgrön profil.


Förtydligande
Vägval Vänster vill i samband med den information om krönikörer som i dag gått ut via vår hemsida och media göra ett förtydligande.


Våra krönikörer
Varje vecka publicerar vi nya krönikor. Följande personer tillhör vårt krönikörstall.


Program för en Frihetlig Vänster
Vägval Vänster har här nöjet att presentera "Program för en Frihetlig Vänster" av Johan Lönnroth.


Styrelse för VVV
Styrelsen för Vägval Vänster består av:


Stadgar
Stadgar för Vägval Vänster Information Ek. För


Vägval för vänsterpartiet
Följande upprop publicerades ursprungligen i Vänsterpress, våren 2003. Det undertecknades då av 181 partikamrater från hela landet. Idag har över 350 medlemmar anslutit sig till uppropet. Vi återger här texten i sin helhet. Dock utan alla de namn som då – och senare – valde att ansluta sig till uppropet.Linje
 
Pixelkant

Bild del1Bild del2
Veckans krönika
Pixelkant vänster Dags våga rita om kartan!
Det är dags för det politiska systemet att lämna Axel Oxenstiernas modell för det svenska samhället och bryta upp den nuvarande länsindelning till en regional struktur med mer folklig förankring. Som vänsterkraft måste vi våga rita om den politiska kartan utifrån medborgarnytta, där också ett tydligt politiskt ansvar kan utkrävas av väljarna. Det skriver Tommy Hamberg, kommunalråd (v) i Eskilstuna.
Tommy Hamberg
Pixelkant höger
Pixelkant
 
Notiser
Pixelkant vänster VVVs möteskalender
Februari
12. Seminarium: "Hur kan ett feministiskt parti förändra?". Plats: Pusterviksteatern, Göteborg.
Arr: VVV Göteborg och VVV Skåne

Mars
12. Seminarium: " Vad är välfärd och hur ska den finansieras långsiktigt?". Plats: Fagersta.
Arr: Vägval Vänster, ETC! och (v) Fagersta.

13. Seminarium. Öppen debatt om socialförsäkringar den 13 mars, i Helsingborg (plats meddelas senare)

Herman Schmid (v) fd EU-parlamentariker
Mona Jönsson (mp) rikdagsledamot socialförsäkringsutskottet
Tina Acketoft (fp) riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet
Lennart Nilsson (s) Handelsanställdas Förbund


Se ytterligare information under fliken "Om VVV".


Pixelkant höger
Pixelkant
 
 
Skugga Skugga Skugga