Skugga Skugga Skugga
Skugga
VägValVänster
Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Start Om Vastgotaskolan Debatt Arkiv Lankar Tom Tom
Publicerad den 29 maj 2004
Stig Henriksson
Reservation mot PS beslut
Vi återger här Stig Henrikssons kommentarer till varför han valt att reservera sig mot v-partistyrelsens beslut att anta uttalandet rörande Vägval Vänster.
Jag har reserverat mig mot det uttalande som antogs då det enligt min mening närmast demoniserar en ekonomisk förening, öppen för alla och syftande till den ideologiska debatt som alla säger sig vilja ha, men få vill ge konkreta bidrag till.

Det innehåller i mitt tycke vagt hotfulla skrivningar om att VVVs ansvariga ”måste i handling visa att oron är obefogad” (hur gör man det?) och ”uppmanar alla medlemmar att inte delta i något arbete som legitimerar plan B” efter att i stycket ovanför påstått att föreningen VVV ”har valt ett arbetssätt som överensstämmer med delar av den så kallade Plan B”.

Det innehåller ännu ett försök att direkt koppla den ekonomiska föreningen till den sk plan B vilket inte är riktigt och PS har redan på tidigare möte ställt sig bakom VU:s kritik av plan B vilket torde vara alldeles nog och tillräckligt för ett icke undertecknat papper.

Uttalandet är inte ägnat att stilla den oro som många känner efter ledande partiföreträdares uttalanden om uteslutningar mm.

Stig Henriksson, PS-ledamot, Fagersta
Linje
 
Info
Pixelkant vänster Styrelseordförande:
Johan Lönnroth
Övriga styrelseledamöter:
Karin Svensson Smith (vice ordförande), Dan Gahnström, Maria Kindstedt och Stefan Björling
Ansvariga webbredaktörer:
Stefan Björling, Dan Gahnström och Niklas Jakobsson
Pixelkant höger
Pixelkant

Bild del1Bild del2
Veckans krönika
Pixelkant vänster Att hålla ryggen fri eller bli en folkefiende?
Myndigheterna i Thailand avstod från att varna för eventuella flodvågor till följd av jordbävningen i sydostasien. Även om följderna denna gången överskred alla tänkbara scenarion är tendensen att myndigheter avstår från att larma eller infomera allmänheten för faror ett inte helt okänt fenomen. Särskilt inte i fråga om miljörisker. Det skriver Högni Hansson från Landskrona.
Högni Hansson
Pixelkant höger
Pixelkant
 
Notiser
Pixelkant vänster VVVs möteskalender
Januari

20. Behövs ett feministiskt parti? Folkets Hus, Malmö, 19:00.
Arr: Vägval Vänster Skåne, ABF och
Folkrörelsen Tid för Sverige

29. "VVVs Riksting", Årsta Teater, i anslutning till Årsta Folkets Hus, 10 - 17. Arr: Vägval Vänster.

Februari
12. Seminarium: "Hur kan ett feministiskt parti förändra?". Plats: Pusterviksteatern, Göteborg.
Arr: VVV Göteborgsområdet och VVV Skåne

Mars
12. Seminarium: " Vad är välfärd och hur ska den finansieras långsiktigt?". Plats: Fagersta.
Arr: Vägval Vänster, ETC! och (v) Fagersta.

Se ytterligare information under fliken "Om VVV".


Pixelkant höger
Pixelkant
 
 
Skugga Skugga Skugga
CopyrightWebmaster