Skugga Skugga Skugga
Skugga
VägValVänster
Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Start Om Vastgotaskolan Debatt Arkiv Lankar Tom Tom
Publicerad den 26 augusti 2004
VVV Skåne
Årsmöte i VägValVänster Skåne
En rapport från Ven och den nybildade föreningen Vägval Vänster Skånes första och konstituerande årsmöte.
VägValVänster Skåne avhöll sitt första årsmöte 22 augusti och kunde konstatera att föreningen på kort tid har lyckats etablera sig. Cirka 30 medlemmar finns i föreningen och mer än hälften deltog på detta första möte som ägde rum på Ven.
Till ny styrelse valdes Maria Hagberg (ordförande), Monica Bondesson (kassör), Mats Sjölin (sekreterare) samt Mokrane Ourad och Charlotte Sjöholm. Till ersättare valdes Ulf Nymark.
På årsmötet diskuterades en verksamhetsplan där prioriteringen under det kommande året är att fortsätta bygga upp föreningen, att få igång en levande och attraktiv hemsida, att anordna minst ett seminarium under verksamhetsåret och att ha tematräffar och medlemsmöten.

Eftermiddagen ägnades åt en öppen debatt om EU. Debattörer var Birgitta Möller (mp) och Mokrane Ourad (v) (den ursprungliga motdebattör till Birgitta, Gunnar Stensson, tappades bort på Ven). De representerade varsin ståndpunkt, Birgitta förespråkar utträde medan Mokrane menar att vi skall verka inifrån. Olika frågor kom upp såsom jordbrukssubventioner, transportregler, internationellt arbete, finanspolitik och demokratisyn. Publiken deltog aktivt i debatten. Då flera viktiga frågor återstår att debattera i förhållande till EU ser vi fram emot fortsatta träffar kring detta tema. Gunnar Stensson har meddelat att han gärna ställer upp vid ett annat tillfälle.

Därefter kom Linda Birkedal från Naturvårdsgruppen i Lund (som även är ansluten till Svenska Naturskyddsföreningen). Hon berättade om hur EU på ett positivt sätt kan verka för förbättra miljön genom beslut som tas på rätt nivå. Den utrotningshotade läderbaggen, mycket viktig för ekskogsbeståndet i Europa är skyddad medan en hackspettsart därmed fick stryka på foten. Hon berättade vidare att det är viktigt att vi genom påtryckningar ser till att miljöfrågorna hamnar på rätt plats i parlamentet. Det är fortfarande många miljöfrågor som behandlas i näringsutskott och liknande och därmed får marknadskrafterna råda. Linda avslutade med att säga att Sverige ligger bra till i miljöarbetet i Europa. Vi är bland de tre bästa nationerna och detta måste vi utveckla och förvalta. Karin Svensson Smith (v) avslutade med en lägesrapport om miljöarbetet i riksdagen.

Dagen avslutades med gemensam samvaro och fortsatta diskussioner. Mycket uppskattat var besök från VVV Information Ekonomisk förening.
Linje
 
Info
Pixelkant vänster Styrelseordförande:
Johan Lönnroth
Övriga styrelseledamöter:
Karin Svensson Smith (vice ordförande), Dan Gahnström, Maria Kindstedt och Stefan Björling
Ansvariga webbredaktörer:
Stefan Björling, Dan Gahnström och Niklas Jakobsson
Pixelkant höger
Pixelkant

Bild del1Bild del2
Veckans krönika
Pixelkant vänster Att hålla ryggen fri eller bli en folkefiende?
Myndigheterna i Thailand avstod från att varna för eventuella flodvågor till följd av jordbävningen i sydostasien. Även om följderna denna gången överskred alla tänkbara scenarion är tendensen att myndigheter avstår från att larma eller infomera allmänheten för faror ett inte helt okänt fenomen. Särskilt inte i fråga om miljörisker. Det skriver Högni Hansson från Landskrona.
Högni Hansson
Pixelkant höger
Pixelkant
 
Notiser
Pixelkant vänster VVVs möteskalender
Januari

20. Behövs ett feministiskt parti? Folkets Hus, Malmö, 19:00.
Arr: Vägval Vänster Skåne, ABF och
Folkrörelsen Tid för Sverige

29. "VVVs Riksting", Årsta Teater, i anslutning till Årsta Folkets Hus, 10 - 17. Arr: Vägval Vänster.

Februari
12. Seminarium: "Hur kan ett feministiskt parti förändra?". Plats: Pusterviksteatern, Göteborg.
Arr: VVV Göteborgsområdet och VVV Skåne

Mars
12. Seminarium: " Vad är välfärd och hur ska den finansieras långsiktigt?". Plats: Fagersta.
Arr: Vägval Vänster, ETC! och (v) Fagersta.

Se ytterligare information under fliken "Om VVV".


Pixelkant höger
Pixelkant
 
 
Skugga Skugga Skugga
CopyrightWebmaster