Skugga Skugga Skugga
Skugga
VägValVänster
Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Start Om Vastgotaskolan Debatt Arkiv Lankar Tom Tom
Publicerad den 15 maj 2004
VVV
Bli medlem i VVV
Vill du bli medlem i Vägval Vänster Information Ek. För?
Föreningen är politiskt oberoende och har som sin grundläggande målsättning att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att berika dess humankapital”
Som medlem består din insats i en ”aktiv medverkan i debatten och utnyttjandet av föreningens informativa tjänster”. Naturligtvis utifrån ditt eget intresse och förutsättningar.

För att bli medlem köper du ett s.k andelsbrev i föreningen. Ett andelsbrev kostar 200 kronor vilket sätts in på pg: 125 88 46 - 3 Glöm inte att skriva ditt namn på talongen.

Därutöver har föreningen möjlighet att besluta om en årlig medlemsavgift. Ett eventuellt sådant beslut fattas av vår föreningsstämma.
.
Medlemmar kan endast förfoga över ett andelsbevis. Men för den som önskar uppmuntra vår verksamhet finns möjlighet att under insamlingsnamnet 1 000 fria viljor sätta in pengar för vår verksamhet. Pg är detsamma som för köp av andelsbrev.

Vill du läsa mer. Se våra stadgar under huvudrubriken Om VVV.

Välkomna!
Linje
 
Info
Pixelkant vänster Styrelseordförande:
Johan Lönnroth
Övriga styrelseledamöter:
Karin Svensson Smith (vice ordförande), Dan Gahnström, Maria Kindstedt och Stefan Björling
Ansvariga webbredaktörer:
Stefan Björling, Dan Gahnström och Niklas Jakobsson
Pixelkant höger
Pixelkant

Bild del1Bild del2
Veckans krönika
Pixelkant vänster Att hålla ryggen fri eller bli en folkefiende?
Myndigheterna i Thailand avstod från att varna för eventuella flodvågor till följd av jordbävningen i sydostasien. Även om följderna denna gången överskred alla tänkbara scenarion är tendensen att myndigheter avstår från att larma eller infomera allmänheten för faror ett inte helt okänt fenomen. Särskilt inte i fråga om miljörisker. Det skriver Högni Hansson från Landskrona.
Högni Hansson
Pixelkant höger
Pixelkant
 
Notiser
Pixelkant vänster VVVs möteskalender
Januari

20. Behövs ett feministiskt parti? Folkets Hus, Malmö, 19:00.
Arr: Vägval Vänster Skåne, ABF och
Folkrörelsen Tid för Sverige

29. "VVVs Riksting", Årsta Teater, i anslutning till Årsta Folkets Hus, 10 - 17. Arr: Vägval Vänster.

Februari
12. Seminarium: "Hur kan ett feministiskt parti förändra?". Plats: Pusterviksteatern, Göteborg.
Arr: VVV Göteborgsområdet och VVV Skåne

Mars
12. Seminarium: " Vad är välfärd och hur ska den finansieras långsiktigt?". Plats: Fagersta.
Arr: Vägval Vänster, ETC! och (v) Fagersta.

Se ytterligare information under fliken "Om VVV".


Pixelkant höger
Pixelkant
 
 
Skugga Skugga Skugga
CopyrightWebmaster